`

پیام مدیر عامل

به نام یگانه معمار هستی

شرکت مقاوم سازان آرسین در سال نود و یک با هدف فعالیت در بخش ساختمان تاسیس و خوشبختانه با یاری ایزد منان و تلاش و همت مضاعف پرسنل و مدیران آن توانسته در کمتر از شش سال بالغ بر ده پروژه کوچک و بزرگ را با بودجه ای بالغ بر چهارصدو پنجاه میلیارد ريال به اجرا گذارد که عمده آنها تکمیل و تحویل کارفرمایان گردیده است. همانگونه که همگان مستحضرند بخش ساختمان شامل مسکن، بناهای اداری و تجاری و صنعتی و غیره و راهها و فرودگاهها و بنادر و راه آهن یکی از مهمترین زیر ساختها و عوامل توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در هر کشوری بوده که این شرکت خواسته و توانسته است سهمی اندک در این بخش را داشته باشد. تعهد این شرکت به مسایل مهمی نظیر کیفیت اجرای پروژه ها و رعایت استانداردها، مسایل ایمنی و محیط زیست و توجه به جایگاه نیروی انسانی بعنوان مهمترین سرمایة شرکت، و از طرفی هدف گذاری های انجام شده و برنامه ریزی برای آنها در پناه خداوند منان قطعاً این شرکت را به جایگاهی که شایستة آن است خواهد رسانید انشاءالله.

 

                                                                                                             مدیر عامل

                                                                                                             مهدی روشن نژاد

 

 

 

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

; ;