`

احداث ساختمان آزمایشگاه  کشت بافت و تاسیسات مربوطه

اجرای دیوار محیطی طرح توسعه کارخانه سیناکاشی

اجرای محوطه سازی گلزار شهدای گمنام و تاسیسات مربوطه و قرارداد تکمیلی آن

احداث استراحتگاههای خانوادگی مسقف

احداث پارک بانوان بافق

تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات 
مکانیکی و الکتریکی بخشی از تراز P1M ایرانمال

تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات
 مکانیکی و الکتریکی رمپهای پروژه بازار بزرگ ایران

اجرای عملیات  ابنیه،تأسیسات مکانیکی و برقی طبقه PP3  زیردریاچه ایرانمال

تکمیل ساختمان غذا و دارو شهید صدوقی یزد

اجرای عملیات  باقیمانده ابنیه،تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی رمپهای VIP ورودی هتل پروژه بازار ایران

تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان 32 تختخوابی انار به همراه پیاده رو سازی پیرامون ساختمان  و منبع آب

احداث باغ ایرانی

تکمیل ساختمان مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

محوطه سازی بیمارستان 32 تختخوابی انار و تصفیه خانه فاضلاب

محوطه سازی ساختمان غذا و دارو

عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برق و مکانیک احداث ساختمان نیروگاه برق شرکت سایپا

احداث ساختمان اصلی و جانبی قرارگاه پلیس راه استان یزد  

عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برق ، مکانیک ، فعالیتهای فاز یک آزمایشگاه سایت بهین آرا شرکت سایپا

                  لیست پیشرفت پروژه های  شرکت مقاوم سازان آرسین  
ردیف شرح کارفرما محل اجرا سال اجرا مبلغ قرارداد  (ريال)             آخرین مبلغ کارکرد                   ( بااحتساب تعدیل )                      ( میلیون ريال)       درصد اجرا تا 1402/04/15 وضعیت پروژه
1  احداث ساختمان آزمایشگاه  کشت بافت و تاسیسات مربوطه شهرداری کاشان  کاشان 93-94 3,481,385,708 4,200 100% تحویل قطعی
2 اجرای دیوار محیطی طرح توسعه کارخانه سیناکاشی  شرکت ایران ابزار شهرک صنعتی ساوه  93 2,352,000,000 2,400 100% تحویل قطعی
3 اجرای محوطه سازی گلزار شهدای گمنام و تاسیسات مربوطه و قرارداد تکمیلی آن شهرداری کاشان  کاشان 93-94 11,315,746,447 16,500 100% تحویل قطعی
4 احداث استراحتگاههای خانوادگی مسقف شهرداری یزد  یزد 94-95 4,090,000,000 5,960 100% تحویل  قطعی
5 احداث پارک بانوان بافق شهرداری  بافق بافق-یزد 94-95 8,299,021,457 7,990 100% تحویل  قطعی
6 تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات
مکانیکی و الکتریکی بخشی از تراز P1M ایرانمال
شرکت پایدار
پی سازه
تهران 94-97 159,123,750,000 198,500 100% تحویل قطعی
7 تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات
 مکانیکی و الکتریکی رمپهای پروژه بازار بزرگ ایران
شرکت پایدار
پی سازه
تهران 94-97 116,834,741,000 128,200 100% تحویل قطعی
8 اجرای عملیات  ابنیه،تأسیسات مکانیکی و برقی طبقه PP3        زیردریاچه ایرانمال شرکت پایدار پی سازه تهران 95-98 235.818.795.650 245,750 100% تحویل قطعی
9 تکمیل ساختمان غذا و دارو شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد یزد 97-1400 68.040.648.000 162,850 100% تحویل قطعی
10 اجرای عملیات  باقیمانده ابنیه،تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی رمپهای VIP ورودی هتل پروژه بازار ایران شرکت پایدار پی سازه تهران 97-98 29.040.127.715 24,000 80%  خاتمه پیمان  (تحویل قطعی )
11 تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان 32 تختخوابی انار به همراه پیاده رو سازی پیرامون ساختمان  و منبع آب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان  کرمان - انار 98-1400 140.848.939.662 321,750 100% تحویل موقت
12 احداث باغ ایرانی شهرداری بافق بافق-یزد 98-1400 113,920,101,446 128,500 55%              خاتمه پیمان  ( تحویل قطعی)
13 تکمیل ساختمان مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد یزد 1400-1401 61,180,462,958 42,000 70%               در حال اجرا                   
14 محوطه سازی بیمارستان 32 تختخوابی انار  و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان کرمان - انار 1400-1401 127,222,539,871 141,000 100% تحویل موقت
15 محوطه سازی ساختمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد یزد 1401 55,032,563,587 70,800 100% تحویل موقت
16 عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برق و مکانیک احداث ساختمان نیروگاه برق شرکت سایپا شرکت مهندسی توسعه سایپا تهران 1402 188,022,830,000 92,000 45% درحال اجرا
17 احداث ساختمان اصلی و جانبی قرارگاه پلیس راه استان یزد   اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد یزد- اشکذر 1402 230,453,862,000 28,000 20% درحال اجرا
18 عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برق ، مکانیک ، فعالیتهای فاز یک آزمایشگاه سایت بهین آرا شرکت سایپا شرکت مهندسی توسعه سایپا تهران 1402 44,234,254,400 12,000 20% درحال اجرا

 

 

 

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

; ;