`

مشخصات ثبتی و رتبه بندی

 

 

شماره ثبت : 448991
محل ثبت : تهران
تاریخ ثبت : 92/11/05
نوع ثبتی شرکت : سهامی خاص
تاریخ تاسیس : 92/11/05
رتبه شرکت : رتبه 3 ابنیه و رتبه 4 تاسیسات
سرمایه ثبت شده به ریال : 10.030.000.000
   

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

; ;