`

چشم انداز اهداف شرکت

مهم ترین هدف این شرکت، تبدیل شدن به یکی از معتبرترین پیمانکاران عمومی در اجرای پروژه های مهم و زیر بنایی کشور با رعایت شاخص ها و استانداردهای لازم و کسب رضایتمندی کارفرمایان می باشد. در این راستا برنامه ریزی های ذیل انجام شده است:

  1. اخذ رتبه های 1 ابنیه و 2 تاسیسات و تجهیزات و 4 آب حداکثر ظرف 3 سال آینده
  2. توسعه دانش فنی و ارتقاء سطح فن آوری در حوزه های فعالیت شرکت بمنظور دستیابی به آخرین تکنولوژی های صنعت ساخت
  3. اجرای حداقل 5 پروژه بزرگ در مقیاس کشوری با گردش مالی حداقل هشتصد میلیارد ريال ظرف سه سال آینده
  4. جهت گیری در جذب پروژه های صنعتی علی الخصوص در بخش انرژی با گرایش انرژی های نوین و تجدید پذیر
  5. جهت گیری در اخذ صلاحیت و انجام پروژه ها به صورت EPC

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

; ;